baner_rekrut2019

strona 1 strona 2

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI    

Według informacji Banku Żywności stopa ubóstwa skrajnego w Polsce wynosi  7,4% zaś ubóstwa relatywnego 16,2%. Oznacza to, że w gospodarstwach domowych o przychodach poniżej tzw. minimum egzystencji (540 zł na osobę miesięcznie) żyje ok. 2,8 mln osób natomiast w gospodarstwach domowych poniżej granicy ubóstwa relatywnego (713 zł) ok. 6,2 mln osób. By wspomóc ogólnopolską akcję nasi wolontariusze w dniach 1-3 grudnia 2017 r. pod opieką szkolnego koordynatora (mgr Dariusza Wojciechowskiego) zbierali produkty spożywcze w wyznaczonych sklepach na terenie Kołobrzegu.  Celem akcji jest wsparcie potrzebujących rodzin z naszego rejonu.  

Autor: D.Wojciechowski