baner_rekrut2019

strona 1 strona 2

uwaga Ważne komunikaty: 

♦   Wywiadówka klas czwartych 2 kwietnia 2019 r. godzina 16:30  ♦

Droga młodzieży, czas listopadowej przerwy sprzyja wyzwoleniu twórczości artystycznej. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i wyrażenia swojego stanowiska w temacie. Szczegóły w regulaminie konkursu poniżej. Powodzenia i dobrej zabawy!

Autor: M.Moszko

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
Przemocy mówię NIE 


§1 Organizatorzy konkursu

Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomiczno - Hotelarskich w Kołobrzegu
a nagrody fundowane są z dotacji celowej Gminy Miasta Kołobrzeg na rok 2017 Rozdz. 85153 - Zwalczanie Narkomanii.


§2 Cele konkursu

1. Prowadzenie działań związanych z edukacją społeczną, podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie oraz promocja prawidłowych postaw społecznych.
2. Podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat konsekwencji wynikających z przemocy.
3. Zainicjowanie artystycznej refleksji na temat przemocy, bezpośrednio i pośrednio obecnej wokół nas oraz podkreślenie wagi tzw. pierwszego kroku, czyli dostrzeżenia problemu w otoczeniu rówieśniczym, sytuacjach rodzinnych, sąsiedzkich, szkolnych, a także literaturze, telewizji oraz w grach multimedialnych. 


§3 Uczestnicy

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie ZSE- H.
2. Organizator wyznacza następującą kategorię Konkursu - praca indywidualna. 


§4 Prace konkursowe

1. Przeciwstawianie się szeroko pojętemu zjawisku przemocy - to motyw przewodni konkursu. 
2. Prace powinny zawierać propozycję graficzną oraz hasło, mogą zawierać treści merytoryczne związane z tematem. 
3. W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane techniką dowolną (malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa).
4. Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego autorstwa. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane: Praca indywidualna - imię i nazwisko autora pracy, wiek, klasa, dane szkoły, ewentualnie: imię i nazwisko wychowawcy/nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca. 
5. Prace z poszczególnych szkół należy składać w gabinecie pedagoga szkolnego lub Internacie do dnia 13 listopada 2017r. 
6. Prace dostarczone po 13 listopada 2017 r. nie zostaną rozpatrzone jako prace konkursowe. 


§5 Przebieg konkursu

1. Prace konkursowe oceni Komisja w skład której wchodzą Marta Moszko - pedagog szkolny, Weronika Barta - Waszak - wychowawca internatu ZSE-H, oraz Izabela Michałowska - psycholog ZSE- H.. 
2. Komisja oceniać będzie: kreatywność, oryginalność i pomysłowość oraz formę estetyczną pracy. 
3. Dla zwycięzców za zajęcie I, II, III miejsca przewidziane są nagrody oraz dyplomy.
4. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. 
5. Ogłoszenie wyników odbędzie się 17.11.2017.
6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna, nie podlega weryfikacji ani zaskarżeniu. 


§6 Przetwarzanie danych osobowych

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatorów ich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002r. Nr 101,  poz. 926, ze zm.). 
2. Osoby biorące udział w Konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie danych na stronach portalu internetowego Organizatora i innych portalach lokalnych oraz lokalnych mediach. 


§7 Uwagi końcowe

1. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu. 
2. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane, staną się własnością organizatora konkursu i mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno-edukacyjnych na terenie ZSE-H.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie pełnię praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji do prac zgłoszonych do konkursu. 
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach reklamowych (w prasie, katalogach i plakatach, wystawach oraz we wszelkich innych wydawnictwach).

zlota szkola 2019
Wersja po angielsku
Wersja po niemiecku

Pliki cookies

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.