wakacje

logo erasmusplusTytuł projektu: ”Kreowanie usług turystycznych na podstawie potrzeb zdefiniowanych w kraju pochodzenia turysty”.
Numer projektu: 2016-1-PL01-KA102-024218
Projekt "Kreowanie usług turystycznych na podstawie potrzeb zdefiniowanych w kraju pochodzenia turysty" będzie realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu (Polska) oraz Tech College Aalborg (Dania) w ramach programu unijnego Erasmus+. Uczestnikami będzie grupa 16 uczniów ZSE-H Kołobrzeg, kształconych na kierunku technik obsługi turystycznej i technik organizacji reklamy. Budżet projektu wynosi prawie 50 000 euro. Autorami projektu są nauczyciele ZSE-H, Małgorzata Wietrzycka i Henryk Lisowski. Kluczowym komponentem będzie czterotygodniowy staż w Aalborgu (Dania), zaplanowany na okres 04.09.2017- 30.09.2017. Celem projektu jest praktyczne poznanie duńskiego rynku turystycznego, w tym między innymi: poznanie zasad funkcjonowania duńskich biur turystycznych i hotelowego systemu obsługi gościa oraz pozyskiwanie i gromadzenie informacji o oczekiwaniach, nawykach i zwyczajach turysty duńskiego w jego kraju ojczystym, przydatnych do konstruowania oferty promującej przyjazdy turystyczne do Kołobrzegu i Polski.

Autor: M.Wietrzycka

Zajęcia praktyczne będą odbywały się w specjalistycznych pracowniach Tech College Aalborg oraz duńskich hotelach i biurach turystycznych. W czasie stażu będzie realizowany również program kulturowy zakładający zwiedzanie ciekawych miejsc w Danii, w kontekście poznania historii i dziedzictwa kulturowego, który będzie obejmował między innymi: spacer z przewodnikiem historyczną starówką Aalborga, wizytę w skansenie miejskim w Aarhus, Lindholm Hojs- Cmentarzysko Wikingów, Muzeum Marynistyczne i Muzeum Morza Północnego, cypel w okolicach Skagen oraz oryginalną architekturę miasta Skagen, gdzie Morze Bałtyckie spotyka się z Morzem Północnym.
Uczestnicy projektu otrzymają duńskie certyfikaty sygnowane przez Tech College Aalborg oraz dokument Europass Mobility, traktowany jako europejski paszport zawodowy, znacząco wzmacniające ich pozycję na rynku pracy.