zastepstwa edziennik edziennik

podreczniki2018 240 67 dodatkowe olimpiada

rek

Rekrutacja krok po kroku

W roku 2018 Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich oferuje następujące kierunki kształcenia. W nawiasach podano liczby miejsc i przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • TECHNIK EKONOMISTA
  (30, matematyka, język angielski),

 • TECHNIK HOTELARSTWA
  (60, geografia, język anielski),

 • TECHNIK INFORMATYK
  (30, matematyka, język angielski),

 • TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
  (30, geografia, język angielski),

 • TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
  (30, geografia, język angielski),

 • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
  (30, chemia, język niemiecki),

do gory

 1. Za wynik egzaminu gimnazjalnego

  Maksymalnie możesz uzyskać 100 punktów, po 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z:
  • języka polskiego,
  • historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • matematyki,
  • przedmiotów przyrodniczych,
  • języka obcego (na poziomie podstawowym).
 2. Za oceny ze świadectwa

  Maksymalnie możesz uzyskać 72 punkty za oceny wyróżnione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
  • technik ekonomista:
   język polski, matematyka, informatyka, język obcy
  • technik hotelarstwa:
   język polski, matematyka, geografia, język obcy
  • technik informatyk:
   język polski, matematyka, informatyka, język obcy
  • technik obsługi turystycznej:
   język polski, matematyka, geografia, język obcy
  • technik organizacji reklamy:
   język polski, matematyka, plastyka, język obcy
  • technik żywienia i usług gastronomicznych:
   język polski, matematyka, chemia, język obcy

  Przelicznik ocen:

  • celujący - 18 pkt
  • bardzo dobry - 17 pkt
  • dobry - 14 pkt
  • dostateczny - 8 pkt
  • dopuszczający - 2 pkt
 3. Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem

  Uzyskujesz 7 punktów.

 4. Za osiągnięcia z okresu ostatnich trzech lat

  Maksymalnie możesz uzyskać 18 punktów za:

  • sukcesy w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty o zasięgu ponadwojewódzkim:
   finalista konkursu przedmiotowego - 10 pkt,
   laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt,
   finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt,
  • sukcesy w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty o zasięgu wojewódzkim:  
   finalista dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych - 10 pkt,
   finalista jednego konkursu przedmiotowego - 7 pkt,  
   laureat dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych - 7 pkt,
   laureat jednego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt,  
   finalista dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych - 5 pkt,
   finalista jednego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt,  
  • wysokie miejsce w innych zawodach wiedzy, sportowych lub artystycznych:  
   na szczeblu międzynarodowym - 4 pkt,
   na szczeblu ogólnopolskim - 3 pkt,
   na szczeblu województwa - 2 pkt,
   na szczeblu powiatu - 1 pkt,
  • praca na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego - 3 pkt.  

do gory

Terminarz

 1. 9 maja - 19 czerwca 2018r. ( do godz. 1500 )

  Rejestracja w powiatowym, komputerowym systemie rekrutacji i składanie podań.

  Do zrobienia masz dwie rzeczy:  
  • wejść na stronę powiatowego systemu rekrutacji i krok po kroku wypełnić podanie.
  • wydrukować podanie, własnoręcznie podpisać (podpis składają również rodzice/opiekuni prawni) i dostarczyć do sekretariatu szkoły swojego pierwszego wyboru.  
 2. 22 czerwca - 26 czerwca (do godz. 1500)

  Termin dołączenia wszystkich niezbędnych dokumentów:

  • oryginału lub kopii (potwierdzona przez dyrektora gimnazjum) świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • oryginału lub kopii (potwierdzona przez dyrektora gimnazjum) zaświadczenia o wynikach testów gimnazjalnych (niepotrzebne jeśli kandydat został zwolniony z obowiązku przystąpienia do tego egzaminu),  
  • zaświadczenia komisji konkursowych(o ile posiadasz).
 3. 06 lipca (o godz. 1200)

  Ogłoszenie wyników rekrutacji - w budynku szkoły.  

 4. 6 lipca - 10 lipca (do godz. 1500)

  Ostateczny termin potwierdzenia chęci nauki w naszej szkole.

  Powinieneś dostarczyć:
  • oryginały dokumentów,
  • trzy aktualne fotografie (podpisanych na odwrocie).

  Możesz dostraczyć dodatkowo:
  • podanie o przyjęcie do internatu,
  • opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
   
 5. 11 lipca (o godz. 1200)

  Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. E. Gierczak – w budynku szkoły.

do gory

Dodatkowe informacje

do gory

 

eng

 

ger

Na skróty

fb

Pliki cookies

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.