DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROGRAMU LEONARDO DA VINCI

Informatycy z kołobrzeskiego Ekonoma w Danii

W dniach 8-9 stycznia 2009 r. w sali konferencyjnej Kołobrzeskiego Zespołu Hotelowego odbyło się seminarium z udziałem wykładowców duńskich: Christiana Hasllam i Johna Solvkjar.

Wydarzenie to stanowiło element przygotowania kulturowo-pedagogicznego dla uczestników stażu, realizowanego w ramach projektu numer PL/08/LLP-LdV/IVT/140218, o tytule "Staż w Aalborgu czynnikiem podnoszącym kwalifikacje uczniów technikum w zawodzie technik informatyk", zatwierdzonego do realizacji ze środków programu Leonardo da Vinci. Autorami projektu są nauczyciele ZSE-H Dariusz Antkiewicz i Henryk Lisowski.

 

Konsekwencją tego spotkania był wyjazd w maju 2009r. szesnastu uczniów naszej szkoły, kształcących się w zawodzie technik informatyk z klasy II na staż do Technology College Aalborg (Dania). Uczniowie zdobywali wiedzę z zakresu sieci komputerowych w dziale IT ATS w Aaldorg i duńskich firmach informatycznych potwierdzoną duńskim certyfikatem. Podczas trzytygodniowego pobytu w Aalborg opiekunami byli Anna Antkiewicz (nauczyciel informatyki) i Wojciech Mączka (nauczyciel j. angielskiego).

Kolejnych szesnastu uczniów z klas II i III technikum informatycznego odbyło staż w poździerniku 2009r. Opiekunami tej grupy byli Piotr Kromkiewicz (nauczyciel informatyki) i Witold Tyszer (nauczyciel j. angielskiego).