ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH
im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

EUROPASSY DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Wspaniała wiadomość z Krajowego Centrum Europass w Warszawie. Uczestnicy  projektu  „E-handel jako komponent efektywnie podnoszący zakres i poziom umiejętności handlowców kształconych na poziomie technikum”   czyli grupa 20 uczniów naszej szkoły kształconych na kierunku technik handlowiec  oraz 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych , uzyskała dokument Europass Mobilność.

Uczestnicy projektu w maju wrócili ze stażu w Danii. Uczniowie przez  4 tygodnie nabywali nowe umiejętności w obszarze e-handlu  a nauczyciele przez 2 tygodnie z kolei nabywali nowe doświadczenia zawodowe i poznawali  rozwiązania stosowane w duńskim systemie kształcenia.

 Projekt „E-handel jako komponent efektywnie podnoszący zakres i poziom umiejętności handlowców kształconych na poziomie technikum”, był realizowany przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu oraz Tech College Aalborg (Dania) w ramach unijnego programu Erasmus+  

Weryfikowanie nabywanych umiejętności i efektów uczenia odbyło się zgodnie z procedurami europejskiego systemu akumulowania i transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

 Europassy uznawane są za europejskie paszporty zawodowe potwierdzające  europejskie standardy i wysoki poziom nabytych umiejętności zawodowych. Są zarazem bardzo cenione przez pracodawców i jednocześnie istotnie wzmacniają pozycję na rynku pracy posiadacza Europassu.

 

Gratulujemy naszym uczniom i nauczycielom!

 

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU

Jeżeli chcesz przeskalować w górę zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i +.

klawiatura

Jeżeli chcesz przeskalować w dół zawartość strony, to naciśnij kombinację klawiszy
CTRL i -.

klawiatura

Logo WCAG