ZAWÓD: TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Liczba miejsc

15

Przedmiot rozszerzony

geografia

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

język polski, matematyka, geografia*, język obcy

Nauka w technikum trwa 5 lat i obejmuje kwalifikacje:

Z nami nauczysz się:

Nie tylko nauka, ale również:

Praktyki zawodowe:

Praktyki dla uczniów organizujemy w renomowanych biurach podróży w Kołobrzegu, punktach informacji turystycznej, prestiżowych hotelach, lokalnej organizacji turystycznej.

Egzaminy zawodowe:

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik organizacji turystyki zdają dwa egzaminy zawodowe:

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Po ukończeniu technikum możesz podjąć pracę na stanowisku: