ZAWÓD: TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Liczba miejsc

15

Przedmiot rozszerzony

matematyka

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

język polski, matematyka, informatyka*, język obcy

Nauka w technikum trwa 5 lat i obejmuje kwalifikacje:

Z nami nauczysz się:

Nie tylko nauka, ale również:

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe odbywają się w działach finansowo-księgowych oraz personalnych przedsiębiorstw zarówno produkcyjnych, usługowych i handlowych oraz instytucjach publicznych i finansowych (banki, urzędy skarbowe i Zakłady Ubezpieczeń Społecznych).

Egzaminy zawodowe

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik rachunkowości zdają dwa egzaminy zawodowe:

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Po ukończeniu technikum możesz podjąć pracę na stanowisku: