ZAWÓD: TECHNIK HANDLOWIEC

Liczba miejsc

30

Przedmiot rozszerzony

geografia

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

język polski, matematyka, geografia*, język obcy

Nauka w technikum trwa 5 lat i obejmuje kwalifikacje:

Z nami nauczysz się:

Nie tylko nauka, ale również:

Praktyki zawodowe:

Praktyki zawodowe odbywają się w działach sprzedaży przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych.

Egzaminy zawodowe:

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik handlowiec zdają dwa egzaminy zawodowe:

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Po ukończeniu technikum możesz podjąć pracę na stanowisku:

lub poprowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie handlu towarami.