ZAWÓD: TECHNIK EKONOMISTA

Liczba miejsc

15

Przedmiot rozszerzony

matematyka

Przedmioty punktowane przy rekrutacji:

język polski, matematyka, informatyka*, język obcy

Nauka w technikum trwa 5 lat i obejmuje kwalifikacje:

Z nami nauczysz się:

Nie tylko nauka, ale również:

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe odbywają się w działach ekonomicznych i finansowych przedsiębiorstw zarówno produkcyjnych, usługowych i handlowych oraz w instytucjach publicznych i finansowych (banki, urzędy skarbowe i Zakłady Ubezpieczeń Społecznych).

Egzaminy zawodowe

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista zdają dwa egzaminy zawodowe:

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Po ukończeniu technikum możesz podjąć pracę na stanowisku:

Technikum Ekonomiczne od lat zajmuje czołowe miejsce w rankingu PERPPEKTYW LICEA I TECHNIKA. W roku 2020 otrzymało tytuł ZŁOTEJ SZKOŁY – zajęło 4 miejsce wśród techników w województwie zachodniopomorskim i 42 miejsce w kraju.