WSPARCIE W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

Filtr
 • Spotkania wychowawców z rodzicami klas

  1. Spotkania wychowawców z rodzicami klas:

         - II – ch, 07.09.2017r., godz. 16:15

         - III i  IV tych, 07.09.2017r., godz. 16:45 (aula szkoły – potem sala)

  1. Spotkanie członków kierownictwa szkoły i wychowawców z rodzicami uczniów:

         klas I szych, 06.09.2017r., godz. 16:15 w auli szkoły

     3. Składka na Radę Rodziców 50 zł – wpłaty do dnia 10.10.2017r.