baner_rekrut2018

podreczniki edziennik edziennik

zastepstwa olimpiada dodatkowe

INTERNAT

Filtr
 • Rekrutacja 2018/2019

  rek

  Rekrutacja krok po kroku

  W roku 2018 Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich oferuje następujące kierunki kształcenia. W nawiasach podano liczby miejsc i przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

  • TECHNIK EKONOMISTA
   (30, matematyka, język angielski),

  • TECHNIK HOTELARSTWA
   (60, geografia, język anielski),

  • TECHNIK INFORMATYK
   (30, matematyka, język angielski),

  • TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
   (30, geografia, język angielski),

  • TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
   (30, geografia, język angielski),

  • TECHNIK TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
   (30, chemia, język niemiecki),

  do gory

  1. Za wynik egzaminu gimnazjalnego

   Maksymalnie możesz uzyskać 100 punktów, po 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z:
   • języka polskiego,
   • historii i wiedzy o społeczeństwie,
   • matematyki,
   • przedmiotów przyrodniczych,
   • języka obcego (na poziomie podstawowym).
  2. Za oceny ze świadectwa

   Maksymalnie możesz uzyskać 72 punkty za oceny wyróżnione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
   • technik ekonomista:
    język polski, matematyka, informatyka, język obcy
   • technik hotelarstwa:
    język polski, matematyka, geografia, język obcy
   • technik informatyk:
    język polski, matematyka, informatyka, język obcy
   • technik obsługi turystycznej:
    język polski, matematyka, geografia, język obcy
   • technik organizacji reklamy:
    język polski, matematyka, plastyka, język obcy
   • technik żywienia i usług gastronomicznych:
    język polski, matematyka, chemia, język obcy

   Przelicznik ocen:

   • celujący - 18 pkt
   • bardzo dobry - 17 pkt
   • dobry - 14 pkt
   • dostateczny - 8 pkt
   • dopuszczający - 2 pkt
  3. Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem

   Uzyskujesz 7 punktów.

  4. Za osiągnięcia z okresu ostatnich trzech lat

   Maksymalnie możesz uzyskać 18 punktów za:

   • sukcesy w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty o zasięgu ponadwojewódzkim:
    finalista konkursu przedmiotowego - 10 pkt,
    laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt,
    finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt,
   • sukcesy w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty o zasięgu wojewódzkim:  
    finalista dwóch lub więcej konkursów przedmiotowych - 10 pkt,
    finalista jednego konkursu przedmiotowego - 7 pkt,  
    laureat dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych - 7 pkt,
    laureat jednego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt,  
    finalista dwóch lub więcej konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych - 5 pkt,
    finalista jednego konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt,  
   • wysokie miejsce w innych zawodach wiedzy, sportowych lub artystycznych:  
    na szczeblu międzynarodowym - 4 pkt,
    na szczeblu ogólnopolskim - 3 pkt,
    na szczeblu województwa - 2 pkt,
    na szczeblu powiatu - 1 pkt,
   • praca na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego - 3 pkt.  

  do gory

  Terminarz

  1. 9 maja - 19 czerwca 2018r. ( do godz. 1500 )

   Rejestracja w powiatowym, komputerowym systemie rekrutacji i składanie podań.

   Do zrobienia masz dwie rzeczy:  
   • wejść na stronę powiatowego systemu rekrutacji i krok po kroku wypełnić podanie.
   • wydrukować podanie, własnoręcznie podpisać (podpis składają również rodzice/opiekuni prawni) i dostarczyć do sekretariatu szkoły swojego pierwszego wyboru.  
  2. 22 czerwca - 26 czerwca (do godz. 1500)

   Termin dołączenia wszystkich niezbędnych dokumentów:

   • oryginału lub kopii (potwierdzona przez dyrektora gimnazjum) świadectwa ukończenia gimnazjum,
   • oryginału lub kopii (potwierdzona przez dyrektora gimnazjum) zaświadczenia o wynikach testów gimnazjalnych (niepotrzebne jeśli kandydat został zwolniony z obowiązku przystąpienia do tego egzaminu),  
   • zaświadczenia komisji konkursowych(o ile posiadasz).
  3. 06 lipca (o godz. 1200)

   Ogłoszenie wyników rekrutacji - w budynku szkoły.  

  4. 6 lipca - 10 lipca (do godz. 1500)

   Ostateczny termin potwierdzenia chęci nauki w naszej szkole.

   Powinieneś dostarczyć:
   • oryginały dokumentów,
   • trzy aktualne fotografie (podpisanych na odwrocie).

   Możesz dostraczyć dodatkowo:
   • podanie o przyjęcie do internatu,
   • opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
    
  5. 11 lipca (o godz. 1200)

   Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. E. Gierczak – w budynku szkoły.

  do gory

  Dodatkowe informacje

  do gory

 

eng

 

ger

Na skróty

fb

e sport

insta.ling

Pliki cookies

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.