Łopuskiego 13
 78-100 Kołobrzeg

+48 94 354 05 83
zseh@kolobrzeg.powiat.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - HOTELARSKICH

im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 3

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH osób uczestniczących w II Ogólnopolskim Międzyszkolnym Konkursie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej „Tak sprawni w zawodzie ” w Zespole Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich w Kołobrzegu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 13,

78 – 100 Kołobrzeg

Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich jest Dariusz Pluciński dane kontaktowe Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pani/ Pana/ Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu do którego Pan /Pani /Państwo dokonali zgłoszenia na podstawie dobrowolności a obejmują imię i nazwisko uczestnika konkursu i opiekuna; dokładny adres korespondencyjny: nazwa i adres szkoły numer telefonu; adres e-mail;

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty organy uprawnione do takiego dostępu z mocy prawa

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 ustawy wdrożeniowej lub od dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217, ze zm.) - o ile przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z tego przepisu prawa.

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane , przysługuje:

- prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

- prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi szkoleniowej.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok