baner_rekrut2019

strona 1 strona 2

"ARCHIPELAG SKARBÓW” - NA SZEROKIE WODY!

W dniach 16-17.04.2018. pięć klas pierwszych wzięło udział w programie profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”. Dwudniowe spotkania z młodzieżą miały na celu:

  • pomoc młodym ludziom w uwierzeniu, że możliwa jest realizacja najgłębszych pragnień, a szczególnie marzeń o pięknej, trwałej miłości na całe życie,
  • zachęcić młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy i pornografii,
  • mówienie o pięknie miłości i seksualności pokazując wartość czekania z kontaktami seksualnymi do trwałego i wiernego związku w dorosłości,
  • prowadzenie badań naukowych (diagnozę zachowań problemowych i pozytywnego potencjału młodzieży),
  • wsparcie wychowawców.

Dziękuję młodzieży za udział i zaangażowanie.

Archipelag skierowany jest również do nauczycieli i wychowawców, którzy mieli okazję wysłuchać podsumowania przeprowadzonych spotkań.

Przed nami jeszcze spotkanie dla rodziców, których zachęcam do wysłuchania jak ważnym i znaczącym elementem są, w życiu swoich już prawie dorosłych dzieci. Spotkanie dla rodziców odbędzie się w dniu 04.6.2018. o godzinie 15 30 na szkolnej auli.

Działanie finansowane z dotacji celowej Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2018.

Autor: Marta Moszko