zastepstwa edziennik edziennik

podreczniki2018 240 67 dodatkowe olimpiada

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZAWODOWEGO

KONKURS DLA UCZNIÓW TECHNIKUM INFORMATYCZNEGO ORAZ TECHNIKUM ORGANIZACJI REKLAMY

CELE:

  • doskonalenie znajomości języka angielskiego zawodowego
  • motywowanie uczniów do nauki słownictwa zawodowego
  • sprawdzenie stopnia opanowania zasobu słownictwa z języka angielskiego zawodowego

FORMA:

  • test  z zakresu słownictwa zawodowego dla  uczniów Technikum Informatycznego oraz Technikum Organizacji Reklamy

ORGANIZATORZY:

  • nauczyciele języka angielskiego: mgr Żaneta Leśniewska i mgr Witold Tyszer

UCZESTNICY:

  • uczniowie Technikum Informatycznego i Technikum Organizacji Reklamy

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • Warunkiem  uczestnictwa  jest zgłoszenie chęci udziału w konkursie u organizatorów lub swojego nauczyciela języka angielskiego do dnia 15.02.2018

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

      Data: 19.02.2018 

      Godzina:13.30.-14.20.

      Miejsce: Aula