zastepstwa edziennik edziennik

podreczniki2018 240 67 dodatkowe olimpiada

O ZSEH NA KONFERENCJI RADY DS. KOMPETENCJI

Rada ds. Kompetencji Sektora Turystyki i

Uniwersytet A Mickiewicza w Poznaniu
 (Wydzia
ł Nauk Geograficznych i Geologicznych Katedra Turystyki i Rekreacji)
oraz
Wielkopolska Izba Turystyki.

mają zaszczyt zaprosić Pana Dyrektora Zbigniewa Stankiewicza na konferencję :

 „INNOWACJE W KSZTAŁCENIU KADR DLA POTRZEB TURYSTYKI – DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY: EDUKACJA – BIZNES”

oraz o zaprezentowanie jako przykład dobrej praktyki Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

Konferencja odbędzie się 10.02 2018 r. w Poznaniu – TARGI Poznań Hala 7 Antresola  ul. Głogowska 14; 60-734 Poznań

początek Konferencji godz. 10.00