baner_rekrut2019

strona 1 strona 2

WARSZTATY PIZZY I SAVOIR-VIVRU   

W dniu 7 grudnia 2017r w Centrum Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół Ekonomiczno- Hotelarskich odbyły się warsztaty „ Savoir vivre „ połączone z warsztatami kulinarnymi w których uczestniczyła młodzież z gimnazjum nr 2 w Kołobrzegu. W trakcie warsztatów przypomniano młodzieży zwroty grzecznościowe,  zasady właściwego zachowania się przy stole oraz zapoznano z przeznaczeniem zastawy stołowej, szkła  i poszczególnych  sztućców. Młodzież praktycznie nauczyła się  łamać serwetki w formy świąteczne i codzienne oraz pod fachowym okiem swoich starszych kolegów z klasy III b przygotowali dodatki i sporządzili pizzę. Warsztatom towarzyszyła radosna atmosfera, a wykonane pizze dały młodzieży wiele satysfakcji i przyjemności podczas wspólnej konsumpcji :). Warsztaty poprowadzili nauczyciele praktycznej nauki zawodu: Renata Grodzka- Truszkowska i Marcin Grzeszczyk.

Autor: J.Budzik