baner_rekrut2019

strona 1 strona 2

WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA NAUCZYCIELI

W Centrum Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich odbyły się warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli z całej Polski z zakresu przygotowania ucznia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje A.35, A.36, T.11, T.12, T.13 i T.14. Zajęcia prowadzone były przez nauczycielki z naszej szkoły i z Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu: mgr Joannę Babiak, mgr Agnieszkę Swastek, mgr Dorotę Sydorko-Raszewską i mgr Dorotę Banaszak. Głównym celem spotkania w grupach zawodowych było
wskazanie umiejętności niezbędnych do zmagań egzaminacyjnych dla poszczególnych kwalifikacji. Nauczyciele uczestniczący w warsztatach otrzymali również różne materiały ćwiczeniowe na zajęcia oraz wzięli udział w losowaniu książek ufundowanych przez Wydawnictwo Format AB z siedzibą w Warszawie.

Autor: Agnieszka Swastek