wakacje

Wtorek 28.05.2019 Wywiadówki Wychowawców klas z Rodzicami

godzina 16.00

I e          210

II e         301

III e        115

I a           201

II a        11- 12

II b        209

III a          9

III b       200

I m         305

I n          111

II m        106

II n         317

III m        307

III n         309

I i            300

II i           316

III i          311

I t            306

II t           312

III t         112

I r            308

II r           207

III r          108

  Zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania Wychowawcy przekażą Rodzicom informację o ocenach cząstkowych, frekwencji  i przewidywanych ocenach rocznych, w tym oceny niedostateczne,

z poszczególnych przedmiotów.  Pozostali Nauczyciele przedmiotu w godz.16.15- 17.30 w pokoju nauczycielskim  i w sali 203 w rozmowach indywidualnych udzielą informacji Rodzicom.