egzaminy1

Kolejny raz Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich był gospodarzem warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli. 

Celem spotkania jest doskonalenie umiejętności nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje: 

T.11/TG.12 i T.12/TG.13 w zawodzie technik hotelarstwa 
T.13/TG.14 i T.14/TG.15 w zawodzie technik obsługi turystycznej 
A.35/AU.35 i A.36/AU.36 w zawodzie technik ekonomista 
Warsztaty sprawdziły się nie tylko, jako forma pracy nad wypełnieniem luk wiedzy i umiejętności, ale również wzbogaciły uczestników o informację o branżowych zmianach prawa i nowinkach technicznych i technologicznych oraz były okazją do wymiany doświadczeń zawodowych. 
Wszystkim przybyłym uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w warsztatach i zapraszamy za na kolejną edycję. 
 
Autor: A.Swastek