egzaminy1

Uczniowie klasy IV t w ramach podstawy programowej dla technika obsługi turystycznej zrealizowali lekcję z zakresu informacji turystycznej poza terenem ZSE-H. Celem wyjścia była ocena ilości i zakresu stosowanych znaków turystycznych i informacyjnych, ułatwiających turystom poruszanie się po naszym rodzimym mieście. Uczniowie zapoznali się z różnymi przykładami wdrożonego oznaczenia i zakresem informacji. 
Autor: A.Swastek