baner_rekrut2019

strona 1 strona 2

uwaga Ważne komunikaty: 

♦   Wywiadówka klas czwartych 2 kwietnia 2019 r. godzina 16:30  ♦

KOŁOBRZESKA INFORMACJA TURYSTYCZNA

Uczniowie klasy IV t w ramach podstawy programowej dla technika obsługi turystycznej zrealizowali lekcję z zakresu informacji turystycznej poza terenem ZSE-H. Celem wyjścia była ocena ilości i zakresu stosowanych znaków turystycznych i informacyjnych, ułatwiających turystom poruszanie się po naszym rodzimym mieście. Uczniowie zapoznali się z różnymi przykładami wdrożonego oznaczenia i zakresem informacji. 
Autor: A.Swastek