egzaminy1

W dniu 26 listopada 2018 r. w naszym internacie gościł przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu asp. Bartosz Filipowicz no co dzień wykonujący obowiązki Kierownika Posterunku Policji w Dźwirzynie. Policjant do niedawna był jednym z kołobrzeskich dzielnicowych, który od wielu lat współpracował z naszą placówką w zakresie prewencji oraz profilaktyki społecznej. Aspirant. Bartosz Filipowicz przybył do internatu na nasze zaproszenie, aby porozmawiać z młodzieżą klas pierwszych w tym zakresie. Tematem poruszanym podczas spotkania było: "Bezpieczeństwo na terenie internatu oraz odpowiedzialność za popełnianie wykroczenia porządkowe". Uczniowie klas pierwszych dowiedzieli się o konsekwencjach prawnych na jakie mogą być narażeni w skutek nieodpowiednich zachowań w internacie jak i w szkole. Omówiono na czym polega demoralizacja osób nieletnich oraz jak we właściwi sposób uchronić się w sytuacjach kiedy można zostać narażonym na popełnienie czynu zabronionego nawet w sposób zabroniony. Policjant przedstawił słuchaczom wybrane artykuły zawarte w Kodeksie Wykroczeń oraz omówił jakie sankcje karne za ich popełnienie obecnie obowiązują. Młodzież chętnie zadawała pytania oraz podjęto otwartą dyskusje chociażby w kwestii odpowiedzialności za wykroczenia związane z Ustawą o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Zainteresowanie młodzieży wzbudziły kwestie związane z używaniem tzw. e-papierosów.

Autor: Lucyna Szafrańska