wakacje

W ostatnim tygodniu listopada Ekonom gościł niemiecką młodzież z zaprzyjaźnionej szkoły z Eberswalde. Nasi uczniowie, wraz z kolegami z Niemiec uczestniczyli w zajęciach poświęconym tradycjom bożonarodzeniowym oraz andrzejkowym. Dzięki wspólnie realizowanym przedsięwzięciom, uczniowie mogli poznać obrzędy i obyczaje kultywowane w dwóch sąsiadujących krajach. Wspólne nakrywanie stołów świątecznych i zabawy andrzejkowe zbliżyły do siebie obie grupy. 
Młodzież naszej szkoły pokazała również swoim rówieśnikom najciekawsze zabytki Kołobrzegu, rywalizowała ze sobą w grze miejskiej oraz poznała imiona swoich przyszłych partnerów życiowych, podczas wróżb andrzejkowych.
Uczniowie, oprócz zaznajomienia się z obrzędami świątecznymi, docenili walor integracyjny spotkania, dzięki któremu przełamywali językowe i kulturowe bariery. Wszyscy uznali wspólny tydzień za bardzo owocny, wierząc że obcowanie z kulturą i mentalnością innej narodowości jest ciekawym życiowym doświadczeniem.

Autor: I. Śliwiak