wakacje

Dnia 19 listopada 2018 r w Szczecinie odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkursy i programy prewencyjne Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie "Razem dla bezpieczeństwa. Prewencja 2018"

W uroczystości wzięło udział ponad trzysta osób ze świata kultury, biznesu, polityki. Wśród znamienitych gości należy wymienić Głównego Inspektora Pracy, przedstawicieli parlamentu, posłów na sejm, radnych, prezydentów miast, rektorów uczelni oraz osoby piastujące najwyższe pozycje społeczne w wielu profesjach.

Nasza Szkoła miała niemałe powody do dumy, gdyż zajęła w okręgu III miejsc wśród wszystkich zakładów pracy z całego województwa, w zakresie bezpieczeństwa pracy. Na ten sukces złożyła się praca Dyrekcji Szkoły, wszystkich nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz całego zespołu pracowników a także osiągnięcia uczniów ZSE-H. Podczas gali podkreślona została ranga i osiągnięcia Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich, poprzez uroczyste wręczenie dyplomu na podium i wypowiedzenie wielu ciepłych słów uznania dla Naszej Szkoły.

Gala trwała ponad trzy godziny podczas których podsumowano programy prewencyjne "Prewencja wypadkowa", "Zdobądź Dyplom PIP" a także nagrodzono uczestników konkursów "Najaktywniejszy zakładowy społeczny inspektor, "Buduj bezpiecznie", "Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej"

Rozdaniu dyplomów towarzyszyły wystąpienia Głównego Inspektora Pracy, Okręgowego Inspektora Pracy oraz zaproszonych gości, które przeplatane były programem słowno – muzycznym, występami akrobatycznymi, pantomimami, koncertami muzycznymi itp

Uroczysta gala została zakończona bankietem podczas którego uczestnicy gali wymienili doświadczenia zawodowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Autor: Agnieszka Jasiulewicz