wakacje

Czwartek 6.12.2018

 

godzina 16.30

godzina 17.00

I e          sala 210

II e         sala 201

I a          sala 317

I b          sala 200

II a         sala 307

II b         sala 209

I m          sala 305

I n          sala  111

II m        sala 106

II n         sala 308

I i           sala 316

II i         sala 309

I t          sala 300

II t         sala 301

I r          sala 207

II r         sala 108

III e            sala 210

IV e             sala 112

III a            sala 317

III b            sala 301

IV a             sala 307

IV b             sala 200

III m            sala 305

III n            sala 201

IV m             sala 309

IV n             sala 308

III i             sala 209

IV i              sala 300

III t             sala 106

IV t              sala 316

III r             sala 108

IV r              sala 207

 Zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania Wychowawcy przekażą Rodzicom informację o ocenach

cząstkowych, frekwencji i przewidywanych ocenach na I semestr z poszczególnych przedmiotów              

a w klasach czwartych przewidywane końcowo rocznych z przedmiotów zawodowych.

 

Pozostali Nauczyciele w godz.16.30- 18.00 w pokoju nauczycielskim i sali 203 w rozmowach indywidualnych

udzielają informacji Rodzicom.

Autor: A.Kowalczyk