baner_rekrut2019

strona 1 strona 2

uwaga Ważne komunikaty: 

♦   Wywiadówka klas czwartych 2 kwietnia 2019 r. godzina 16:30  ♦

KWESTA DLA HOSPICJUM W KOŁOBRZEGU

Już kolejny rok młodzież ucząca się w naszej szkole wsparła Kołobrzeskie Hospicjum kwestując 1 listopada na Cmentarzu Komunalnym w Kołobrzegu. Uczniowie nasi wykazali się wielkim sercem zbierając fundusze dla Hospicjum. Szczególne podziękowania za zaangażowanie w akcję, p. Alina Hajdamowicz Koordynator Wolontariatu Hospicjum, przekazała uczniowi klasy Ia Rafałowi Kołtakowi, który kwestował w Siemyślu. Jesteśmy dumni, że w Ekonomie są uczniowie, którzy bezinteresownie pomagają innym.

Autor: K.Głowala