wakacje

W terminie od 5 do 7 listopada br. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich obchodzony był Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych. W dniach 6 i 7 listopada uczniowie szkoły zaprezentowali zawody kształcone w naszej szkole przez pryzmat pasji i swoich zainteresowań.

Prezentacje zawodów pozwoliły na zapoznanie młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kołobrzegu ze specyfiką szkoły oraz podejmowanymi przez uczniów działaniami na rzecz społeczności lokalnej.

Uczniowie zwrócili szczególną uwagę na aspekt praktyczny nauki zawodu - opowiadali o praktykach zawodowych, stażach oraz kursach, dzięki którym już dziś są na rynku pracy. Pozwala im to na zdobywanie doświadczenia oraz podnoszenie swojej atrakcyjności zawodowej na rynku pracy.

Autor: Wioletta Wojtaszek, Małgorzata Nocuń