wakacje

Zapraszamy uczniów, którzy zgłosili chęć przystąpienia do eliminacji szkolnych w konkursie pt. Tylko we Lwowie... Historia Kresów Wschodnich w pierwszej połowie XX wieku. na etap szkolny konkursu, który odbędzie się 16 listopada 2018 roku o godz. 10.00, w sali 305, natomiast finał wojewódzki będzie miał miejsce 30 listopada 2018 roku w Szczecinie.Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody w postaci sprzętu elektronicznego (np. tablety) dla co najmniej 10 laureatów konkursu (ich liczba może ulec zwiększeniu). Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 14 grudnia 2018 roku w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

http://www.kuratorium.szczecin.pl/kuratorium/konkursy-zachodniopomorskiego-kuratora-oswiaty/konkursy-tematyczne-zachodniopomorskiego-kuratora-oswiaty/konkurs-tylko-we-lwowie-historia-kresow-wschodnich-w-pierwszej-polowie-xx-wieku/

Autor: M. Grzesik