wakacje

Klasa Patronacka, składająca się z uczniów klasy III a i III b po przyjeździe ze stażu z Danii, nadal uczestniczy w dodatkowych zajęciach z zakresu modułu gastronomicznego.Zajęcia prowadzone są w formie gier dydaktycznych, aby poprzez aktywizujące formy nauczania rozwijać zainteresowania uczniów. Podczas zajęć wykorzystywane są książki zakupione z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Korzystając z informacji zawartych w tych książkach a także z wcześniej zdobytej wiedzy uczniowie tworzą mapy pamięci, krzyżówki a także materiały do quizów, które zamieszczają na stronach join.quizizz.com a także kahoot.com . Materiały te są obecnie a także będą w przyszłości wykorzystywane jako doskonały materiał dydaktyczny przy realizacji wybranych jednostek dydaktycznych, ponieważ stosowanie aktywizujących metod w pracy dydaktycznej sprzyja pogłębieniu zdobytej wiedzy. Podczas zajęć modułowych uczniowie są aktywni w sferze percepcyjnej, werbalnej i emocjonalno – motywacyjnej co ułatwia rozwijanie kompetencji kluczowych.

Autor: Agnieszka Jasiulewicz