wakacje

W dniach od 5 do 9 listopada 2018 r. organizujemy w naszej szkole warsztaty, prezentacje w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.

W dniu dzisiejszym uczniowie z klas Technikum Ekonomicznego, Technikum Hotelarskiego i Technikum Zawodowego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych prezentowali dzieciom z Przedszkoli nr 10 i nr 8 swoje zawody. Dzieci poprzez zajęcia warsztatowe poznały specyfikę zawodów: kucharz, ekonomista i hotelarz. Miały okazję dobrać produkty do sporządzania prostych potraw, zaplanować wydawanie pieniędzy (poznając monety) oraz poznać narzędzia pracy zarówno hotelarza, ekonomisty, jak i kucharza.

Dziękujemy za zaangażowanie dzieciom, uczniom i pracownikom przedszkoli.

Autor: Małgorzata Nocuń, Aleksandra Wróbel-Bednarska