wakacje

W trosce o zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu nauczania CKP ZSE-H wzbogaciło się o nowoczesny ROBOT KUCHENNY marki Kenwood Cheef XL Titam w ramach projektu Erazmus + „Transgraniczne kształcenie dualne jako moderator jakości usług gastronomicznych” realizowanego we współpracy z Tech College Aalborg Dania. Najnowszej generacji sprzęt znajdzie zastosowanie w cukierni CKP ZSE-H i będzie służył nauczycielom oraz uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu.

Autor: Janusz Budzik