wakacje

Regulamin konkursu

 

Organizator: mgr Żaneta Leśniewska

Tematyka konkursu: przysłowia lub idiomy angielskie w formie ilustracji

Cele konkursu:

- zainteresowanie uczniów językiem angielskim

- rozwijanie pasji

Warunki udziału:

- dostarczenie prac w formie A4 (technika plastyczna: kredka, ołówek ,akwarela ,kolaż) w terminie do 1.03.2018. do Pani Żanety Leśniewskiej

Kryteria oceniania:

- kreatywność

- stopień zrozumienia sensu ilustrowanego tematu

- walory estetyczne prac

OGŁOSZENIE WYNIKÓW – 10.03.2018

Nagrody za najlepsze prace zostaną wręczone w dniu obchodów ”Święta Szkoły”.