wakacje

Dnia 2 października 2018 r. Nasza Szkoła otrzymała podziękowanie od Państwowej Inspekcji Pracy za realizację programu edukacyjnego "Kultura bezpieczeństwa". Tym razem podsumowanie programu odbyło się w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Koszalinie. Kierownik Oddziału w Koszalinie wraz z Nadinspektorem OIP w Szczecinie wręczyli wyróżnienia koordynatorom programu z wybranych szkół wśród których nie zabrakło Zespołu Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich w Kołobrzegu. W roku szkolnym 2017/18 cyklem spotkań z zakresu bezpieczeństwa zostały objęte klasy I a, I b, I m, I n.W ramach programu została przekazana uczniom wiedza z zakresu prawnej ochrony pracy, elementów ergonomii, fizjologii i higieny pracy, zagrożeń i profilaktyki w środowisku pracy, bezpieczeństwa poza pracą, postępowania w sytuacji zagrożeń, awarii i wypadków, Młodzież zdobyła także praktyczne umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
W ramach spotkania odbyła się także narada szkoleniowa podczas której szczegółowo omówiono zasady udziału w programie w kolejnym roku szkolnym, przekazano materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć m.in. książki "Kultura bezpieczeństwa" – materiały pomocnicze dla szkół ponadpodstawowych, "W pierwszej pracy" – podstawy wiedzy o ochronie pracy, poradnik dla uczniów oraz płyty z filmami instruktażowymi z zakresu bhp.
Wyróżnione szkoły udziałem w programie "Kultura bezpieczeństwa" zostały zaproszone do do przeprowadzenia konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp "Poznaj swoje prawa w pracy" Konkurs odbędzie się w trzech etapach szkolnym, regionalnym oraz centralnym. Chętnych uczniów zachęcamy do zgłaszania swojego udziału w konkursie i zapisu u pani Agnieszki Jasiulewicz. W ramach tego konkursu mieliśmy już laureatkę, która w Warszawie w etapie centralnym zdobyła trzecie miejsce. Może by tak powtórzyć ten sukces...Czekają cenne nagrody.

Autor: Agnieszka Jasiulewicz