baner_rekrut2019

strona 1 strona 2

uwaga Ważne komunikaty: 

♦   Wywiadówka klas czwartych 2 kwietnia 2019 r. godzina 16:30  ♦

STYPENDYŚCI 2018                                                                   

W Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZSE-H w Kołobrzegu, starosta Tomasz Tamborski wręczył stypendia naukowe najzdolniejszej młodzieży Powiatu Kołobrzeskiego. Warunkiem uzyskania stypendium, przyznawanego w danym roku szkolnym, było otrzymanie przez ucznia promocji z wyróżnieniem i uzyskanie tytułu laureata olimpiady, turnieju lub konkursu

Wśród nagrodzonych uczniów nie zabrakło naszej młodzieży. Gratulujemy!!!

                                                                                               Autor: Agnieszka Jasiulewicz

https://www.powiat.kolobrzeg.pl/aktualnosc-2323-stypendysci_starosty_2018.html

stypendia0918 01