zastepstwa edziennik edziennik

podreczniki2018 240 67 dodatkowe olimpiada

NAUCZYCIELE EKONOMA NA KONFERENCJI W WIŚLE

Nauczycielki naszej szkoły miały przyjemność w dniach 8-9.06.18r. uczestniczyć w konferencji zorganizowanej przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle. Spotkanie nauczycieli z całej Polski dotyczyło przygotowania uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Uczestnicy mieli okazję brać udział w warsztatach - odrębnych dla każdego zawodu i samodzielnie rozwiązywać zadania z zakresu hotelarstwa, turystyki i gastronomii. Konferencja stworzyła również okazję do wymiany doświadczenia w zakresie przygotowania uczniów do egzaminu pisemnego i praktycznego.

Autorki: Agnieszka Swastek, Joanna Zendran, Anna Herc