zastepstwa edziennik edziennik

podreczniki2018 240 67 dodatkowe olimpiada

EGZAMIN KOŃCOWY DLA KELNERÓW

W dniu wczorajszym zakończyła się miesięczna praktyka zawodowa kelnerów ze szkoły z Czaplinka, która zwieńczona została końcowym egzaminem. Komisja w składzie nauczycieli praktycznej nauki zawodu, miała sprawdzić i potwierdzić  wiedzę oraz umiejętności nabyte przez uczniów. Końcowy egzamin składał się z dwóch etapów. Etapu teoretycznego – pisemny test z wiedzy o sztuce kelnerskiej oraz części praktycznej, która polegała na przygotowaniu i nakryciu stołu do określonego menu. Uczniowie poradzili sobie doskonale uzyskując zaświadczenie o ukończeniu praktyki zawodowej oraz certyfikat potwierdzający obsługę gościa w restauracji.

Autor: J.Budzik