Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2018/2019

 1. Wychowanie fizyczne :
  1. Wspinaczka
   Prowadzący: Piotr Klejny
   Termin: czwartki 1600
  2. Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
   Prowadzący: Leszek Kowalewski
   Termin: poniedziałki 1630, środy 1650
  3. Tenis stołowy
   Prowadzący: Agnieszka Brakoniecka-Sadło
   Termin: wtorki 1600 - 1700
 2. Szkolne Koło Przyjaciół Biblioteki przy Bibliotece Szkolnej
  Termin: czwartki 1330 - 1600
 1. Matematyka (zajęcia i godziny ustalone z zainteresowanymi uczniami)
  1. Prowadzący: Agnieszka Cichocka
   Termin: poniedziałki 800 - 845
  2. Prowadzący: Janusz Kiliński
   Termin: piątki 1230 - 1315
  3. Prowadzący: Tomasz Ragan
   Termin: wtorki 1525  sala 207
  4. Prowadzący: Henryk Lisowski
   Termin: środy 1515 - 1615
  5. Prowadzący: Jacek Rokicki
   Termin: piątki 1420 sala 203
 2. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego
  1. Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka angielskiego
   Prowadzący: Tomasz Stępowski 
   Termin: środy 1400-1500, sala C117 lub C 108 (w zależności od dostępności)
  2. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego
   Prowadzący: Joanna Wykpisz- Madejska 
   Termin: czwartki 1430-1510,
  3. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
   Prowadzący: Dorota Oyedemi 
   Termin: środy 1520, sala 304
  4. Klub Dyskusyjny Lets Talk- zajęcia dla klas maturalnych
   Prowadzący: Joanna Wykpisz- Madejska 
   Termin: poniedziałki 1400- 1500
   Prowadzący: Iwona Kapelko 
   Termin: czwartki 850- 935, sala C137
 3. Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego
  1. Zajęcia dodatkowe dla maturzystów
   Prowadzący: Anna Sawicka-Kucybała
   Termin: uzgadniany na bieżąco z nauczycielem prowadzącym
 4. Kółka zainteresowań - nauczyciele przedmiotów gastronomicznych :
  1. Warsztaty kreatywności gastronomicznej
   Prowadzący: nauczyciele przedmiotów gastronomicznych
   Termin: środy 1500 - 1800 (wg potrzeb ucznia po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym).
  2. Praca z uczniami w zakresie programu kultura bezpieczeństwa
   Prowadzący: Agnieszka Jasiulewicz 
   Termin: termin ustalany na bieżąco
  3. Organizacja przyjęć okolicznościowych - ćwiczenia praktyczne
   Prowadzący: Agnieszka Jasiulewicz , Anita Fijałkowska - Buczkowska
   Termin: co drugi wtorek miesiąca 1600 - 1900
  4. Konsultacje dla klas III i IV dotyczące egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodoweT.6 i T.15.
   Prowadzący: nauczyciele przedmiotów gastronomicznych
   Termin: według potrzeb uczniów, po uzgodnieniu z nauczycielem uczącym.
 5. Zajęcia dodatkowe z języka francuskiego
  Prowadzący: Marlena Grzesik
  Termin: czwartki 1525 - 1610, sala 305
 6. Szkolne Koło Teatralne
  Prowadzący: Marcin Śliwiak 
  Termin: poniedziałki 1430 - 1515
 7. Klub Pryzjaciół Biblioteki
  Prowadzący: Aleksandra Wróbel-Bednarska
  Termin: czwartki 1330 - 1500
 8. Drużyna sanitarna (Prowadzący zajęcia - członkowie Paramedica)
  Prowadzący: Grzegorz Januszewski
  Termin: Zajęcia odbywać się będą w dniach przystępnych dla uczniów i prowadzących zajęcia z drużyną, zajęcia będą odbywać się w sali 317.
 9. Zajęcia wyrównawcze z historii i wiedzy o społeczeństwie
  Prowadzący: Krzysztof Szopik
  Termin: poniedziałki od 1430 sala 305
 10. Komisja ekonomiczno - informatyczna
  1. Koło fotograficzno-graficzne
   Prowadzący: Anna Antkiewicz 
   Termin: II semestr, dzień i godzina będzie ustalana na bieżąco
  2. Koło Ekonomiczne
   Prowadzący: Katarzyna Jardzioch 
   Termin: czwartki 1335 -1420
  3. Programowanie Arduino, elektronika
   Prowadzący: Tomasz Bystrek 
   Termin: czwartki 1515 - 1600
  4. Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo - klasa IIr
   Prowadzący: Tomasz Pokrywka 
   Termin: wspólnicy realizując swój biznes sami ustalają w miarę potrzeb spotkania, zajęcia odbywają się do 31.05.2018 r
  5. Klub Turystyki Rowerowej
   Prowadzący: Sebastian Macioszek 
   Termin: 1515-1600 sala C 104
  6. Otwarta Firma - zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej
   Prowadzący: Marzena Nowakowska  
   Termin: wtorek 1515-1600
  7. Robotyka
   Prowadzący: Dariusz Antkiewicz 
   Termin: II semestr, dzień i godzina będzie ustalana na bieżąco
  8. Zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik obsługi turystycznej
   Prowadzący: Karolina Staszewska 
   Termin: czwartki 1430, sala 139C
 11. Zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
   Prowadzący: Henryk Lisowski
   Termin: wtorki 1520 -1605, wtorki 1610 -1655, piątki 1430 -1515
  2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego
   Prowadzący: Jolanta Tchórzewska
   Termin: środy 1520 -1605
  3. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka niemieckiego
   Prowadzący: Barbara Poradowska
   Termin: poniedziałki 1520 -1605
  4. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
   Prowadzący: Witold Wolański
   Termin: środy 1520 -1605, środy 1610 -1655, czwartki 1520 -1605