DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROGRAMU ERASMUS+

Goście z Danii

Duńczycy zaprezentowali swoją instytucję, planowany przebieg stażu, jak i sam Aalborg należący do największych miast Danii z kontekstem kulturowo-obyczajowym. Duńska delegacja spotkała się również z Dyrektorem ZSE-H, ponadto przeprowadzono rozmowy uszczegółowiające harmonogram stażu, kalendarium zwiedzania ciekawych miejsc w Danii pogłębiających znajomość dziedzictwa kulturowego i historii tego kraju, procedury certyfikacji, w tym procedury ECVET. Nasi uczniowie , będący uczestnikami projektu uzyskają duńskie certyfikaty sygnowane przez Tech College Aalborg oraz dokument Europass Mobility uznawany za europejski paszport zawodowy i ceniony przez pracodawców.