DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROGRAMU ERASMUS+

Projekt w ramach programu unijnego Erasmus+

Zajęcia praktyczne będą odbywały się w specjalistycznych pracowniach Tech College Aalborg oraz duńskich hotelach i biurach turystycznych. W czasie stażu będzie realizowany również program kulturowy zakładający zwiedzanie ciekawych miejsc w Danii, w kontekście poznania historii i dziedzictwa kulturowego, który będzie obejmował między innymi: spacer z przewodnikiem historyczną starówką Aalborga, wizytę w skansenie miejskim w Aarhus, Lindholm Hojs- Cmentarzysko Wikingów, Muzeum Marynistyczne i Muzeum Morza Północnego, cypel w okolicach Skagen oraz oryginalną architekturę miasta Skagen, gdzie Morze Bałtyckie spotyka się z Morzem Północnym.
Uczestnicy projektu otrzymają duńskie certyfikaty sygnowane przez Tech College Aalborg oraz dokument Europass Mobility, traktowany jako europejski paszport zawodowy, znacząco wzmacniające ich pozycję na rynku pracy.